นามบัตร Name Card

Print Pro Pro ผลิตสินค้าคุณภาพดี บริการประทับใจ

คลิก "ประเมินราคา" แล้วติดต่อเรา ราคาพิเศษ!

หรือ โทร 099 222 9949 

ประเมินราคาโทร 099 222 9949

นามบัตร (Name Card)

“Print Pro Pro” ยินดีต้อนรับ! เราเสนอบริการพิมพ์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด ไม่ว่าคุณจะต้องการสำหรับการใช้ส่วนบุคคลหรือสำหรับธุรกิจ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีความคล่องตัวที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างครบถ้วน

 
ทำไมควรเลือก “Print Pro Pro” เพื่อพิมพ์นามบัตรของคุณ?
 
คุณภาพดี: เราให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและใช้วัสดุที่ดีที่สุดในการพิมพ์ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณโดยเฉพาะ แน่นอนว่าคุณจะได้รับผลงานที่มีคุณภาพสูงและน่าทึ่งที่สุด!
 
การออกแบบ: เรามีทีมนักออกแบบที่มีความชำนาญและคิดค้นไอเดียที่สวยงามเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และประทับใจ เราจะให้ความสำคัญในการให้บริการที่ตรงใจคุณ!
 
ราคาที่คุ้มค่า: เราเข้าใจว่าการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอาจมีความจำเป็นในการตั้งต้นธุรกิจ ดังนั้นเรามุ่งหวังที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นกันเอง คุณจะพบว่าราคาของเราเป็นที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด!
 
สะดวกสบายและรวดเร็ว: เพื่อตอบสนองความต้องการและความเร่งด่วนของคุณ เรามีกระบวนการสั่งซื้อที่ง่ายและรวดเร็ว คุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์และรับมอบถามที่สะดวกสบายที่สุด!
 
ไม่ว่าคุณจะต้องการสำหรับงานที่ใกล้จะมาถึงหรือความต้องการทางธุรกิจ ความพิเศษของคุณจะได้รับการเน้นที่ “Print Pro Pro” พร้อมกับการบริการที่ออกแบบและพิมพ์นามบัตรที่ลงตัวที่สุดในราคาที่คุ้มค่า!
 

 

เรายินดีอย่างยิ่ง! หากคุณมีคำถาม คำติชม หรือข้อสงสัยใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ทีมงานที่ทุ่มเทของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: 

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือข้อซักถามทั่วไป ทีมสนับสนุนลูกค้าที่เป็นมิตรของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง:

โทรศัพท์:  099 222 9949

อีเมล: printpropro@neighbourmedia.com

เรามุ่งมั่นที่จะตอบคำถามของลูกค้าทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง

สำนักงานใหญ่: 

หากคุณต้องการติดต่อสำนักงานใหญ่ของบริษัทของเราสำหรับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ การสอบถามเกี่ยวกับสื่อ หรือเรื่องอื่นๆ ของบริษัท โปรดใช้รายละเอียดต่อไปนี้:

ที่อยู่: 22 ซ.พัฒนาการ 65 แยก 3 ถ.พัฒนาการ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 099 222 9949

อีเมล: printpropro@neighbourmedia.com

โซเชียลมีเดีย: 

ติดต่อกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเราสำหรับการอัปเดตล่าสุด โปรโมชัน และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์:

เฟสบุ๊ค: facebook.com/printproproth/

อินสตาแกรม : printpropro.official

ไลน์ไอดี: @printpropro

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในบริษัทของเราและหวังว่าจะได้ให้บริการคุณ!

ที่ Print Pro Pro เราเชื่อในพลังของการพิมพ์คุณภาพสูงที่จะทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้ เราเป็นพันธมิตรด้านการพิมพ์ที่เชื่อถือได้ของคุณ ให้บริการการพิมพ์ระดับมืออาชีพที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ มืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือบุคคลที่กำลังมองหาโซลูชันการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม เราก็มีให้คุณครบครัน

“เราพิมพ์…ในสิ่งที่คุณต้องการ”

 

 

 

 

**Print Pro Pro: Your One-Stop Destination for Premium Name Card**

Welcome to “Print Pro Pro”! We offer high-quality product printing services at the most competitive prices in the market, whether you need personal name cards or business name cards. Our team of experts excels in designing and printing beautiful and professional products that fully meet your needs.

Why Choose “Print Pro Pro” for Your Name Card Printing?

Superior Quality: We prioritize delivering top-notch service and use the best materials for printing your products, ensuring you receive the highest quality and impressive results.

Stunning Designs: Our team of skilled designers comes up with captivating ideas to make your products unique and visually appealing. We are committed to providing you with service that delights you!

Affordable Prices: We understand that product printing might be essential for starting a business. Therefore, we aim to offer top-notch service at a reasonable price, making us the most cost-effective option in the market!

Convenience and Speed: To cater to your needs and urgency, we have a simple and swift ordering process. You can easily order online and receive them conveniently at your doorstep!

Whether you need name cards for upcoming events or business requirements, your uniqueness will be emphasized at “Print Pro Pro,” along with designing and printing services that are perfectly tailored to your needs and offered at the most competitive prices!

“We Print…What You Want!”
 

 

Social Media: 

facebook: facebook.com/printproproth/

Instagram: printpropro.official

LINE ID: @printpropro

 

 

**Name Card: Making a Memorable First Impression**

 

In the digital age, where virtual connections dominate, the traditional name card may seem outdated. However, this tangible piece of paper continues to be a powerful tool for networking and making lasting impressions. The name card is more than just a collection of contact information; it represents your personal brand and leaves a lasting memory of you with the recipient.

 

The front of a card typically includes your name, job title, and company logo, presented in an eye-catching and professional design. While the backside offers crucial contact details like phone numbers, email addresses, and social media handles. In this digital era, including a QR code on your card can further link the recipient to your online presence, enhancing your chances of staying connected.

 

Creating an effective card is an art that requires careful consideration of content, design, and functionality. First and foremost, your name should be the focal point, displayed in a legible font and a size that commands attention. Beneath your name, a concise and impactful job title informs the recipient of your professional role instantly. Remember, simplicity is key; cluttered cards can be overwhelming and unappealing.

 

To make your name card stand out, a captivating logo that represents your brand is vital. A well-designed logo not only adds to your card’s visual appeal but also helps people associate it with your company or personal venture. Color choices should be deliberate, reflecting your brand or personality, while ensuring readability is not compromised.

 

In addition to standard contact details, consider adding a short tagline or a unique selling proposition. This snippet should encapsulate your essence and leave the recipient intrigued to know more about you. The tagline acts as a conversation starter and helps create an impression that sets you apart from the competition.

 

When designing your name card, consider the texture and quality of the paper. A premium card stock not only feels luxurious but also leaves a lasting impression of professionalism. Moreover, you can experiment with various finishes like matte, gloss, or even embossing, to add a touch of elegance and make your card unforgettable.

 

Handing over your name card is an essential part of the process. Remember to do it with grace, making eye contact, and offering the card with both hands in cultures where this gesture is appropriate. Similarly, receiving a name card should be acknowledged with respect, as it symbolizes a potential connection worth fostering.

 

To maximize the potential of your name card, attend networking events, conferences, and social gatherings. Engage in meaningful conversations with others, exchange cards, and follow up afterward to build relationships. Remember, a name card can only open doors; it’s up to you to seize the opportunities that come your way.

 

In conclusion, the name card remains an indispensable tool for professionals, entrepreneurs, and individuals seeking to make meaningful connections. By crafting a compelling design and including essential content, you can ensure that your name card leaves a lasting impression and opens doors to exciting possibilities in both your personal and professional life. So, don’t underestimate the power of this seemingly small piece of paper, as it could be the key to unlocking a world of opportunities.

Shopping Cart